+380675230890

пн-пт 09:00-18:00 | сб-нд вихідний

Кальцій хлористий для Сиру

75 грн. / за 1 кг.

В наявності

Хлористий кальцій застосовується у сироробстві для кращого утворення молочного згустку. Використовується всім видів сирів. Xлористый кальций применяется в сыроделии для лучшего образования молочного сгустка. Используется для всех видов сыров.
Вес 1кг. Nedmag (пр-во Нидерланды).

Зареєстрований як харчова добавка Е509.

Вважається нешкідливим.

Спосіб застосування для приготування сирів:

- Для отримання 10г розчину 10% хлористого кальцію потрібно 1г CaCl2 та 9г води

- Додайте 1/4 чайну ложку 10% розчину хлористого кальцію на 5л молока

- Фермент «Супер Майя» вноситься згідно з інструкцією до обсягу молока лише після внесення хлористого кальцію.

 

 

 

Застосування:

Застосовується Хлорид кальцію при виробництві твердих сирів, бринзи та сиру. Крім цього, хлорид кальцію бере участь у виробництві сухого молока та вершків, вершків питних, згущеного молока.

Додавання хлористого кальцію веде до збільшення виходу кінцевого продукту. Він компенсує низький рівень вмісту кальцію в молоці, а також його втрату після пастеризації, впливає на тривалість освіти та смакову якість сгутська, т.к. іони кальцію сприяють зв'язуванню білків.

Молоко може мати різну здатність до зсідання сичужним ферментом. В основному це залежить від розміру частинок казеїну-основного білка в молоці. Чим більше кальцію міститься в молоці, тим більшими будуть частинки казеїну. Чим більша частка казеїну, тим краще здатність молока до згортання.
Крім того, розміри частинок казеїну впливають на здатність частинок сиру до згортання ("нудьгування") і відокремлення від сироватки. Чим більша частка казеїну, тим легше сироватка відокремлюється від білка.
Різні чинники впливають вміст кальцію в молоці.
Молоко, що зберігається у холоді, вивільняє кальцій. Таким чином, процес пастеризації, коли молоко нагрівається, а потім різко охолоджується, призводить до зменшення вмісту кальцію в ньому.
Молоко, отримане ближче до кінця сезону лактації, містить менше кальцію.
Для компенсації втрати кальцію, молоко зазвичай додають хлорид кальцію, як дешевий, ефективний і довго зберігається засіб.
Хлорид кальцію (Calcium Chloride, CaCl2) - сіль кальцію, що з одного атома кальцію, що з двома атомами хлору. Він дуже добре розчиняється у воді, і якщо його залишити на відкритому повітрі, то він починає активно поглинати воду з повітря, і в результаті перетворюється на водний розчин хлориду кальцію. Водний розчин хлориду кальцію є харчовою добавкою і використовується в багатьох випадках: у приготуванні напоїв, як консервант, для покращення твердості солінь (овочів), при пастеризації молока і, звичайно, при приготуванні сиру.

 


Сир кальцинований

- Підігрійте молоко до температури 40 градусів, при постійному помішуванні внесіть 10% розчин хлористого кальцію (1-1,5 ст. ложки на 0,5 л молока). Зайва кількість хлористого кальцію зробить продукт гірким. Доведіть до кипіння, зніміть із вогню, охолодіть. Відкиньте сирну масу через фільтрувальну тканину на форму для відділення сироватки.

Рекомендована норма споживання такого сиру 100г на день.

 

 

Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е509.

Считается безвредным.

Способ применения для приготовления сыров: 

- Для получения 10г раствора 10% хлористого кальция потребуется 1г CaCl2 и 9г воды

- Добавляйте 1/4 чайную ложку 10% раствора хлористого кальция на 5л молока

- Фермент «Супер Майя» вносится согласно инструкции к объему молока только после внесения хлористого кальция.

 

 

Применение:

 Применяется  Хлорид кальция  при производстве твердых сыров, брынзы и творога. Помимо этого, хлорид кальция участвует в производстве сухого молока и сливок, сливок питьевых, сгущенного молока.

Добавление xлористого кальция ведёт к увеличению выxода конечного продукта. Он компенсирует низкий уровень содержания кальция в молоке, а также его потерю после пастеризации, влияет на продолжительность образования и вкусовое качество сгутска, т.к. ионы кальция способствуют связыванию белков. 

 Молоко может иметь различную способность к свертыванию сычужным ферментом. Главным образом это зависит от размера частиц казеина- основного белка в молоке. Чем больше кальция содержится в молоке, тем крупнее будут частицы казеина. Чем крупнее частицы казеина, тем лучше способность молока к свертыванию.
    Кроме того, размеры частиц казеина влияют на способность частиц творога к свертыванию ("скукоживанию") и отделению от сыворотки. Чем больше частицы казеина, тем легче сыворотка отделяется от белка.
    Различные факторы влияют на содержание кальция в молоке.
    Молоко, хранящееся в холоде, высвобождает кальций. Таким образом, процесс пастеризации, когда молоко нагревается, а потом резко охлаждается, приводит к уменьшению содержания кальция в нем.
    Молоко, полученное ближе к концу сезона лактации, содержит меньше кальция.
    Для компенсации потери кальция, в молоко обычно добавляют хлорид кальция, как дешевое, эффективное и долго хранящееся средство.
    Хлорид кальция (Calcium Chloride, CaCl2) - соль кальция, состоящая из одного атома кальция, связанного с двумя атомами хлора. Он очень хорошо растворяется в воде, и если его оставить на открытом воздухе, то он начинает активно поглощать воду из воздуха, и в итоге, превращается в водный раствор хлорида кальция. Водный раствор хлорида кальция является пищевой добавкой и используется во многих случаях: в приготовлении напитков, как консервант, для улучшения твердости солений (овощей), при пастеризации молока и, конечно, при приготовлении сыра.

 

Творог кальцинированный

- Подогрейте молоко до температуры 40° градусов, при постоянном помешивании внесите 10% раствор хлористого кальция (1-1,5 ст.ложки на 0,5л молока). Излишнее количество хлористого кальция сделает продукт горьким. Доведите до кипения, снимите с огня, охладите. Откиньте творожную массу через фильтровальнуюю ткань на форму  для отделения сыворотки. 

    Рекомендуемая норма потребления такого творога 100г в день.

 

Написать сообщение

Пожалуйста, оцените по 5 бальной шкале
0