+380675230890

пн-пт 09:00-18:00 | сб-нд вихідний

Закваска для біокефіру. GENESIS

АКЦИЯ!

ЦІНА 20 грн. при замовленні від 30 штук !

25 грн

25 грн. / за 1 стик

В наявності

Закваска для приготування біокефіру в домашніх умовах, виробництва Genesis Laboratories (Генезис Лабораторія), БОЛГАРІЯ

Мікробіологічний склад закваски для приготування домашнього біокефіру:

Str.thermophilus,Bf.bifdum,
Bf.infantis,Bf.longum.Lc.Lactis,Lc.cremoris,Lc.diacetylactis,Leuc.cremoris,
Str.thermophilus,Lb.kefyr,Candida kefyr,Sacchromuces unisporus з кефірних грибків,
Bf.bifdum/bf.infantis,bf.longum.Str.thermophilus,Bf.bifdum

Біокефір на основі закваски «Genesis Laboratories» відрізняється від традиційного кефіру тим, що він додатково збагачений доданими до нього біфідобактеріями.

У перекладі з грецької мови слово «біос» означає «життя». Біокефір – це не що інше, як здорове життя.

В організмі кожної здорової людини є корисні бактерії, але їх кількість з віком людини неухильно знижується, тому біокефір може служити найнадійнішим джерелом їх поповнення.

Всі продукти, збагачені біфідобактеріями, приносять величезну користь організму! Біокефір, збагачений біфідобактеріями - це продукт, що поєднує в собі лікувальні властивості біфідумбактеріну, а також поживні властивості повноцінного кефіру.

Закваска біокефіру «Genesis Laboratories» призначена для приготування дієтичного та лікувально-профілактичного дитячого харчування, вживати який можна починаючи з 6 місячного віку, при штучному та змішаному вигодовуванні, а також продукт не менш корисний для дітей старшого віку та дорослим.

З лікувальною метою біокефір варто вживати дітям віком до трьох років по 100-150 мл двічі на день, після трирічного віку по 150-200 мл двічі на день, а його вживання з профілактичною метою для дітей віком до трьох років оптимальна добова доза складати 100-200 мл, старше трьох років - 200-400 мл на добу в один-два прийоми. У разі необхідності проведення дозованого харчування (наприклад, при гострих кишкових інфекціях), звичайний дитячий кефір може бути повністю замінений біокефіром, приготовленим на заквасці Genesis.

Регулярне вживання біокефіру дійсно несе організму досить велику користь. Фізіологічна дія напою багато в чому визначається його "міцністю", яка залежить, у свою чергу, від тривалості процесу "дозрівання" продукту. Біокефір нормалізує мікрофлору кишечника, допомагає корисним мікроорганізмам рости та розмножуватися і не дозволяє селитися шкідливій флорі. Таким чином, він позбавляє нас дисбактеріозу, прояви якого – знижує імунітет, викликає стомлюваність та втому, а також є причиною млявості та діареї. Біокефір входить у багато дієт для безпечного схуднення.

Вживання біокефіру (0,5 л на день) сприяє поліпшенню обміну речовин в організмі, швидкому виведенню з організму шлаків і продуктів обміну, що накопичилися, регулює роботу серцево-судинної системи, печінки, нирок та інших внутрішніх органів людини.

 


Цікаві факти з історії продукту.

Знаменитий російський фізіолог, лауреат Нобелівської премії І.І. Мечников, один із головних ініціаторів виробництва кефіру, стверджував, що у кишечнику людини накопичується велика кількість хвороботворних бактерій, які є причиною прискореного старіння організму та причиною багатьох хвороб. Перемогти ці мікроорганізми, не дати їм можливості розмножуватися можна за допомогою кисломолочних продуктів і, особливо – за допомогою кефіру. Мечніков І.І. навіть винайшов спосіб приготування кефіру за допомогою болгарської палички. Він був фанатичним прихильником способу лікування всіх людських хвороб за допомогою кефіру.

 


БІОКЕФІР – ЧУДОДІЙНИЙ ЗАСІБ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я І ДОВГОЛІТТЯ!

 

 

 

 

Микробиологический состав закваски для приготовления домашнего биокефира:

  • Str.thermophilus,Bf.bifdum,
  • Bf.infantis,Bf.longum.Lc.Lactis,Lc.cremoris,Lc.diacetylactis,Leuc.cremoris,
  • Str.thermophilus,Lb.kefyr,Candida kefyr,Sacchromuces unisporus из кефирных грибков,
  • Bf.bifdum/bf.infantis,bf.longum.Str.thermophilus,Bf.bifdum

   Биокефир на основе закваски «Genesis Laboratories» отличается от традиционного кефира тем, что он дополнительно обогащен добавленными в него бифидобактериями. 

   В переводе с греческого языка, слово «биос» означает «жизнь». Биокефир – это не что иное, как «здоровая жизнь».

   В организме каждого здорового человека имеются полезные бактерии, но их количество с возрастом человека неуклонно снижается, в следствие этого биокефир – может служить самым надежным источником их пополнения.

   Все продукты, обогащенные бифидобактериями, приносят огромную пользу организму! Биокефир, обогащенный бифидобактериями – это продукт совмещающий в себе лечебные свойства бифидумбактерина, а также питательные свойства полноценного кефира.

   Закваска биокефира «Genesis Laboratories» предназначена для приготовления диетического и лечебно-профилактического детского питания, употреблять который можно начиная с 6 месячного возраста, при искусственном и смешанном вскармливании, а также продукт не менее полезен для детей старшего возраста и взрослым.

   С лечебной целью биокефир стоит употреблять детям в возрасте до трех лет по 100-150 мл дважды в день, после трехлетнего возраста по 150-200 мл дважды в день, а его  употребление с профилактической целью для детей в возрасте до трех лет оптимальная суточная доза должна составлять 100-200 мл, старше трех лет - 200-400 мл в сутки в один-два приема. В случае необходимости проведения дозированного питания (например, при острых кишечных инфекциях), обычный детский кефир может быть целиком заменен биокефиром приготовленным на закваске Genesis.

    Регулярное употребление биокефира действительно несет организму достаточно большую пользу. Физиологическое действие напитка во многом определяется его "крепостью", которая зависит, в свою очередь, от длительности процесса "дозревания" продукта.Биокефир нормализует микрофлору кишечника, помогает полезным микроорганизмам расти и размножаться и не позволяет селиться вредной флоре. Таким образом, он избавляет нас от дисбактериоза, проявления которого – снижает иммунитет, вызывает утомляемость и усталость, а также является причиной вялости и диареи. Биокефир входит во многие диеты для безопасного похудения.

   Употребление биокефира (0,5 л в день) способствует улучшению обмена веществ в организме, быстрому выведению из организма накопившихся шлаков и продуктов обмена, регулирует работу сердечнососудистой системы, печени, почек и других внутренних органов человека. 

 

Интересные факты из истории продукта.

   Знаменитый русский физиолог, лауреат Нобелевской премии И.И. Мечников, один из главных инициаторов производства кефира, утверждал, что в кишечнике человека накапливается большое количество болезнетворных бактерий, которые являются причиной ускоренного старения организма и причиной многих болезней. Победить эти микроорганизмы, не дать им возможности размножаться, можно с помощью кисломолочных продуктов и, особенно – с помощью кефира. Мечников И.И. даже изобрел способ приготовления кефира при помощи болгарской палочки. Он был фанатичным приверженцем способа лечения всех человеческих болезней при помощи кефира.

 

БИОКЕФИР – ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ! 

Написать сообщение

Пожалуйста, оцените по 5 бальной шкале
0